Βυθοσκόπηση

Η φωτογραφία βυθού είναι μια σημαντική διαγνωστική εξέταση, κατά την οποία απεικονίζεται με λεπτομέρεια το οπίσθιο τμήμα του ματιού (βυθός). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα σύστημα κάμερας με ειδικό μικροσκόπιο και φλας.

Οι δομές που μπορούμε να απεικονίσουμε με τη φωτογραφία βυθού είναι ο κεντρικός και περιφερικός αμφιβληστροειδής, η ωχρά κηλίδα, το οπτικό νεύρο, καθώς και τα αγγεία που εξέρχονται από την οπτική θηλή.

To Ιατρείο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένο στην Αμερική πάνω στις παθήσεις οφθαλμίατρο, τον κ. Τριχώνα Γεώργιο με μηνιαία επίσκεψη κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα.