Εξοπλισμός Οφθαλμολογικού Ιατρείου

  • Οπτική Τομογραφία Συνοχής - OCT
  • Οπτικά Πεδία
  • Φλουοροαγγειογραφία με δυνατότητα αυτοφθορισμού